Commissie van bijstand

Namens de Meppeler Hengelaarsvereniging zijn Jeroen Luppe en Marcel Laurens in 2016 in de commissie van bijstand getreden. 

Jeroen en Marcel houden zich voornamelijk bezig met het viswaterbeheer, voor zowel ons verenigingswateren als voor het viswater wat onder de federatie valt. Beide heren hebben goede contacten met de federaties over actuele en toekomstige onderwerpen. 

Deze heren zijn geboren en getogen Meppelers, wat hun binding met de vereniging versterkt. 

Uiteraard steken de heren hun handen ook uit de mouwen wanneer de vereniging andere activiteiten onderneemt.

Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website.