Disclaimer

De Meppeler Hengelaarsvereniging besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Meppeler Hengelaarsvereniging niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Meppeler Hengelaarsvereniging dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

De Meppeler Hengelaarsvereniging verstrekt door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. De Meppeler Hengelaarsvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

Hoewel de Meppeler Hengelaarsvereniging alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

De Meppeler Hengelaarsvereniging is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Meppeler Hengelaarsvereniging kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van De Meppeler Hengelaarsvereniging.