Bestuur

Hieronder een overzicht van de bestuursleden en hun contactgegevens

Voorzitter: Marcel Laurens email
Secetaris: Jan Dozeman email
Penningmeester: Franklin Tanahatoe  email
Ledenadministrateur: Hans van Dam  email
Jeugdzaken: Klaas Krabbe email en John Sok email
Vrijwilligers en vice voorzitter: Johan Heersma email
Website beheer: Jeroen Luppe  email