Bestuur

Hieronder een overzicht van de bestuursleden en hun contactgegevens

Voorzitter: Marcel Laurens email
Secetaris: John Sok email
Penningmeester: Franklin Tanahatoe  email
Ledenadministrateur: Hans van Dam  email
Jeugdzaken: John Sok email
Vrijwilligers en vice voorzitter: 
Website beheer: Jeroen Luppe  email