Lijst van viswateren

Verenigingslijst van viswateren van de Meppeler Hengelaarsvereniging


(2022,2023,2024)

Het bestuur van de Meppeler Hengelaarsvereniging verklaart hierbij, dat de houder van een geldige VISpas van de Meppeler Hengelaarsvereniging mag vissen in de wateren hier onder genoemd. De VISpas is tevens een lidmaatschapsbewijs van de Meppeler Hengelaarsvereniging.
De sportvisser die gebruik wenst te maken van de verenigingslijst(en) van viswateren dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, gebruik VISpas en wettelijke bepalingen zoals genoemd in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2022-2023-2024, uitgegeven door Sportvisserij Nederland.

Aanvullende bepalingen voor alle lijsten hier onder genoemd
De Vispashouder is verplicht mee te werken aan het behoud van schone walkanten, schoon viswater, enz. Restanten van voer, voedsel, papier, verpakkingen, sigaretten etc. dienen niet op de visplaats te worden achtergelaten, maar thuis in de afvalbak te worden gedeponeerd. Raadpleeg voordat u gaat vissen altijd de lijst van viswateren en zorg dat u op de hoogte bent van alle regels en bepalingen op het water waar u wilt gaan vissen zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Van alle vispashouders wordt op en aan het water te allen tijde een voorbeeld verwacht.

Lijst van viswateren Meppeler Hengelaarsvereniging

Bijzondere bepalingen voor de lijst van viswateren van de Meppeler Hengelaarsvereniging;
- Boten te water laten is verboden, uitgezonderd van voerboten.
- Maximaal met 2 hengels vissen.
- Het gebruik van een onthakingsmat is wenselijk.
- Er wordt regelmatig door onze controleurs gecontroleerd en bij misstanden kan uw VISpas worden ingenomen.

Sultansmeer te Ruinerwold
Maximaal met 2 hengels vissen.
Extra beperkende bepaling:
- Nachtvissen is verboden.
- Auto’s alleen parkeren op de parkeerplaats. 
- Auto’s en aanhangwagens zijn niet toegestaan aan het water. 
- Het is niet toegestaan om op het fietspad te rijden met de auto.
- Gebruik van vislood is verboden!!

Visvijver Noord op het industrietrrein Noord
Maximaal met 2 hengels vissen.
Extra beperkende bepaling:
Het is niet meer toegestaan om uw visgerei met de auto naar de waterkant te brengen. Het voertuig dient u op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te parkeren.

De vijver in het Wilhelminapark
- Maximaal met 2 hengels vissen.
- Auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. 
- Niet op het gras parkeren.

De Stadsgrachten 
Maximaal met 2 hengels vissen.

Visplas Blijdenstein/Engelgaarde
Extra beperkende bepalingen:
- Gebruik van andere schuilmiddelen dan een visparaplu is verboden.
- 3e hengel is hier toegestaan met bijbehorende 3e hengel vergunning.
- Bellyboten alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de Meppeler Hengelaarsvereniging.

Buiten zwembad Nijeveen
Maximaal met 2 hengels vissen.
Extra beperkende bepalingen:
- De strand/steiger zijde (Noordoever) is verboden te vissen.
- De hondenvereniging zijde (Oostoever) is verboden te vissen.
- Houdt in de warmere maanden altijd rekening met andere watergebruikers (zwemmers, honden etc.) 
- Gebruik van andere schuilmiddelen dan een visparaplu is verboden.

Lijst van viswateren Waterschap Groot Salland (Combinatie Staphorsterveld)

Bijzondere bepalingen voor de lijst van viswateren van de Combinatie Staphorsterveld;
•De VISpas geeft niet het recht te vissen met een peur.
•Het is verboden om:
- In het viswater boten en/of andere vaarmogelijkheden te brengen of te hebben.
- Meer dan 1 bovenmaatse snoek in uw bezit te hebben.
- Meer dan 1 bovenmaatse snoekbaars in uw bezit te hebben.
- Zonder toestemming van de eigenaar c.q. gebruiker landerijen te betreden.
- Paaltjes, pennen, soortgelijke voorwerpen aan te brengen in oevers, taluds, en onderhoudspaden.
- Op enige wijze blijvende schade toebrengen aan oevers, onderhoudspaden, en kunstwerken.
- Oevers langs de spoorbaan te betreden.
- Zich te bevinden op een terrein dat hoort bij een gemaal.
- Zich met voertuigen op de onderhoudspaden langs de beentjesgraven te bevinden.
- Op en naast de Wijkweg te parkeren. (Richting Bid en Werk met uitzondering van grondeigenaren en gebruikers).
- Schade aan te brengen aan riet en/of houtgewas.

Het Staphorsterveld
De wateren gelegen binnen de door de gemalen Kloosterzijl, Kostverlorenzijl en de Tippe bemalen en omsloten gebied.
Het water langs beide zijden van de spoordijk tussen de Klaas Kloosterweg en de A28 (oostzijde tot Maatsloot) toegang via de oostzijde vanaf de Reggersweg.

De Beentjesgraven
Vanaf de uitmonding in Dedemsvaart tot aan de kruising met de doorgaande autoweg N377 Nieuwleusen-Balkbrug.
(Ter hoogte van de Schapendijk)
Extra beperkende bepalingen:
- Het is verboden zich voor 1 juli te bevinden op wegbermen of landerijen waarvan het grasgewas nog niet is gemaaid.

Visplas Kerkenbos
Voor leden van de combinatie Staphorsterveld is het verbodsbord art.461 “verboden toegang” niet van toepassing.