Beëindiging lidmaatschap

Opzeggen van een lidmaatschap kan op 2 manieren gebeuren. De eerste manier is een email te sturen naar het volgende adres; ledenadministratie@vispas.nl  De tweede manier is het formulier op de site van sportvisserij nederland in te vullen.

Dit kan alleen tot 1 oktober van elk lopend jaar. Graag uw naam, adres en lidnummer bij uw opzegging vermelden.