Ereleden

De Meppeler Hengelsportvereniging kent een aantal ereleden. Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur, vanwege bijzondere verdiensten voor de vereniging.

De huidige ereleden zijn:

- Dhr. H.J.van Weesep Secretaris
- Dhr. H.W.van der Meulen Voorzitter
- Dhr. E.Bekker Notulist 
- Dhr. J.Krikken Penningmeester †
- Dhr. H.Slagter Secretaris