Nieuwsbrief

terug naar overzicht

Donderdag, 30 november 2017

Nieuwsbrief

Het jaar loopt weer ten einde en daarom is het tijd voor een nieuwsbrief. Voor sommige van jullie zit het vis seizoen er al weer op, terwijl anderen de hele winter doorvissen. 
 
Het bestuur van de Meppeler Hengelaars vereniging heeft ook dit jaar niet stil gezeten. Dit jaar Is er begonnen met snoeiwerkzaamheden voor de vissers. Langs de Hoogeveense vaart is aan de kant van het fietspad een aantal stekken vrijgemaakt. Tevens word er regelmatig gesnoeid bij het sultansmeer. Dit om te zorgen dat het voor de vissers makkelijk blijft om rond te kunnen lopen en de stekken begaanbaar te houden. De snoeiwerkzaamheden zullen in 2018 uiteraard voortgezet worden.

Bij zandwinput de Bramen is afgelopen zomer een aantal stekken aangelegd. In opdradcht van Sportvisserij Oost Nederland heeft de firma Oosterhuis uit Nijeveen dit uitgevoerd. 
 
Er zijn dit jaar ook weer een aantal vislessen op de basischolen gegeven. Drie maal was er een les op het Kompas, en één maal was de Akker aan de beurt. Voor 2018 zijn er al een aantal scholen die zich aangemeld hebben voor vislessen dus dat zit wel goed.
De jeugdcommissie heeft dit jaar twee maal een jeugdviswedstrijd gehouden. De eerste wedstrijd was in het voorjaar. Hieraan namen 18 kinderen deel. De tweede wedstrijd was in September. Ditmaal was de opkomst iets groter, want met 37 kinderen was het een geslaagde middag. Hopelijk blijft de opkomst in de toekomst minstens zo hoog, om ook in de toekomst een hoop vissers langs de waterkant te houden. 
 
De Meppeler Hengelaars vereniging heeft een gesprek gehad met de Noord Nederlandse Duik Federatie. Dit na aanleiding van een aantal incidenten die zijn voorgevallen tussen vissers en duikers. Dijde partijen zijn overeengekomen dat er een herhaling van bepaalde reglementen bekend gemaakt moest worden. Dit is op de website van desbetreffende verenigingen terug te vinden.
Op de vijver van industrieterrein Noord is op 25 november een visserijkundig onderzoek uitgevoerd. Dit na aanleiding van de massale vissterfte in de zomer van 2016. Meer hierover kunt u vinden in de update op de website. 
 
Het bestuur van de Meppeler Hengelaars vereniging wens u allen een fijne feestdagen en goed jaarwisseling. Op naar een vangrijk 2018. 

Het bestuur.