Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Uitnodiging algemene ledenvergadering

terug naar overzicht

Woensdag, 16 januari 2019UITNODIGING


Hierbij nodigt het bestuur van de Meppeler Hengelaarsvereniging u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op **maandag 1 april 2019**

Locatie : Wijkcentrum De Poele, Groen van Prinstererstraat 1a. 7942 CW Meppel.

Aanvangstijdstip : 20.00 uur.

Laat uw betrokkenheid bij uw hengelsport ook zien door uw aanwezigheid !

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen jaarvergadering 2018 en Jaarverslag secretaris 2018 (Via email verstuurd)
4. Jaarverslag penningmeester 2018 (Uitreiking voor de vergadering)
5. Bestuursverkiezing
6. Pauze
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing leden kascommissie + verloting
9. Rondvraag
10. Sluiting


Toelichting op de agenda:

5. Bestuursverkiezing

· Aftredend zijn de heren J. Heersma en J. Dozeman Zij stellen zich herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen tot aan de aanvang van de vergadering worden gesteld door 10 of meer leden.


Om de notulen van de jaarvergadering 2018 te bekijken klik hier

Om het jaarverslag van 2018 te bekijken klik hier


Jan Dozeman

Secretaris